Ulubione
Rekomendacje+1
1100,00 zł Link
Rekomendacje+1
1100,00 zł Link

Najskuteczniejszym narzędziem w zakresie przewidywania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym jest FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis), czyli analiza przyczyn problemów i błędów prowadzona w celu zidentyfikowania potencjalnych ryzyk i zagrożeń w funkcjonowaniu poszczególnych obszarów firmy (procesów i produktów).

Termin i lokalizacja

Online, skontaktuj się z organizatorem.

Co zyskujesz

FMEA jest analityczną techniką stosowaną przede wszystkim przez zespoły projektujące wyrób/proces, jako sposób na zabezpieczenie się przed wystąpieniem potencjalnych błędów i związanych z nimi przyczyn. Pozwala na ustalenie związków pomiędzy przyczynami i skutkami wad, a także na kreatywne szukanie rozwiązań i optymalnych działań prewencyjnych. Warsztaty FMEA przybliżają najważniejsze funkcje narzędzia. Podczas warsztatu, pracując na wybranym produkcie lub procesie w Firmie, uczestnicy poznają wszystkie założenia do prezentowanego narzędzia, sposób użycia, późniejszej analizy i monitoring efektów oraz sposoby pracy z grupą.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenią są pracownicy, specjaliści  i menedżerowie ds. jakości.

Zawartość szkolenia

  • Zasada doboru procesów/produktów
  • Podstawowe rodzaje analiz ryzyka i sposób doboru
  • Analiza RMP – Risk Mitigation Plan
  • Analiza FMEA – ogólne założenia
  • Analiza FMEA – RPN i priorytetyzacja Analiza FMEA – monitoring i re-rank
  • Mistake proofing i Robust design
  • Trudne przypadki i popełniane błędy

Szkolenia realizowane są w formie online (zdalnie) za pomocą platformy ClickMeeting 

Informacje organizacyjne 

  • Najpoźniej 3 dni przed terminem szkolenia online zostanie wysłana informacja potwierdzająca przeprowadzenie bądź anulowanie szkolenia. 
  • Wraz z informacją potwierdzającą przeprowadzenie szkolenia online zostanie przesłany link z możliwością sprawdzenia połączenia z platformą. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt: Szkolenia@dnvgl.com 
  • Na 30 min przed rozpoczęciem szkolenia zostanie wysłany link z dostępem do platformy na e-maile podane przez uczestników
DNV Business Assurance Poland sp. z o.o.

Biznes Best. Najlepsze oferty biznesowe

2023 @ Ranking.expert sp. z o.o. All rights reserved

Biznes Best
Biznes Best
Logo
Twój koszyk